Služba Střechy.cz je v současnosti dostupná pouze
pro Znojmo, Třebíč a okolí.

1. Realizace

2. Rozsah realizace

Výměnou krytiny se rozumí demontáž stávající krytiny a laťování až po vrstvu tepelné izolace případně bednění. Ve druhém případě bude v nabídce na materiál zahrnuta i položka tepelné izolace.

3. Výběr krytiny a barevného provedení

4. Adresa objektu

5. Kontaktní údaje

6. Přidat soubor

7. Poznámka

8. Jak jste se o nás dozvěděli

Poskytnutí Vámi zadaných osobních údajů je dobrovolné. Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat výlučně pro účely uzavření smlouvy o a poskytnutí objednané služby a pro zpřístupnění obsahu našich webových stránek a nabídky produktů a služeb naší společnosti a nebudeme je, s výjimkou zhotovitele Vaší zakázky, předávat žádným třetím osobám ani předávat mimo území EU. Správcem osobních údajů je společnost DEKPROJEKT s.r.o., IČ: 27642411, se sídlem: Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Vaše Osobní údaje budou k tomuto účelu zpracovávány po dobu neurčitou, do vznesení námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení GDPR. Jako subjekt údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud vznesete námitku proti zpracování, Vaše údaje nebudou pro účely přímého marketingu nadále zpracovávány a nebudou Vám zasílány další nabídky a pozvánky.

Souhlas se zpracováním „Osobních údajů a předáním informací za účelem zpracování cenové kalkulace a zaměření objektu.“

Souhlasím s tím, že Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128, čp. 222, 120 21, Praha 2, IČ 601 92 852, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, ve vložce 2281 (dále jen „MPSS“), je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, oprávněna shromažďovat a zpracovávat mé shora uvedené Osobní údaje.

Dále souhlasím, aby tyto mé Osobní údaje byly MPSS zpřístupněny subjektům, které na základě smlouvy o poskytování finančního poradenství, mandátní či jiné smlouvy zprostředkovávají jménem MPSS obchody, a souhlasím, aby byly poskytnuty partnerům služby Střechy.cz, kterými jsou výrobce pálené střešní krytiny TONDACH Česká republika s.r.o., se sídlem Bělotínská  p. 722, 75301 Hranice, IČ 258 28 584, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, ve složce číslo 19239, a největší dodavatel stavebního materiálu v ČR, společnost Stavebniny DEK, a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, Budova TTC, 108 00 Praha 10 – Malešice, IČ 03748600 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle B, ve vložce číslo 11 400 (dále jen „DEK“), a to za účelem zprostředkování služeb souvisejících s zaměřením střechy a cenovou kalkulací pro stavebnictví a dále za účelem evidence této služby.

Jsem si vědom(a) toho, že tento souhlas se zpracováním údajů je udělen v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění, je dobrovolný a jsem oprávněn(a) jej kdykoliv odvolat. Byl(a) jsem poučen(a), že mám právo se obrátit v případě porušení povinností týkající se ochrany osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.

SLUŽBU POSKYTUJÍ
Největší výrobce pálené střešní tašky v ČR poskytl exkluzivní podmínky na dodávku pálené střešní krytiny.
Specialisté na finanční poradenství vám pomohou s produkty z oblasti úvěrů na bydlení, spoření, investic, každodenního bankovnictví a pojištění.
Největší dodavatel materiálu pro šikmé střechy v ČR zajišťuje logistiku a dodávku doplňkových prvků.
Služba, která zaměří vaši budovu nebo střechu ze vzduchu do 24 hodin. Službu poskytuje společnost Stavebniny DEK a.s.
Zkušené a certifikované stavební firmy, které prošly náročným výběrem a školením od dodavatelů materiálu a služeb.